Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς
ὅπου γίνεται λόγος καὶ γιὰ τὴν ἐπιμέλεια τῶν ἐσωτερικῶν λογισμῶν

 


Comments
Leave a Reply

    Αρχείο

    All