Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς
ὅπου γίνεται λόγος καὶ γιὰ τὴν ἐπιμέλεια τῶν ἐσωτερικῶν λογισμῶν
Leave a Reply.

    Αρχείο

    All